Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zagwiździu
Dziś jest: piątek, 03-12-2021, Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Udział w projekcie „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów”

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Murów dofinansowaniu w ramach projektu pn. „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” partycypujemy w działaniach mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności u uczniów, jak i utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, organizację zajęć pozalekcyjnych, udostępnienie nauczycielom i uczniom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wsparcie szkół w procesie indywidualnej pracy z uczniem.

W ramach projektu organizowane są m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także dodatkowe zajęcia realizowane dla uczniów chcących rozwijać się w obszarach wykraczających poza zakres podstawy programowej. Projekt zakłada wyposażenie pracowni komputerowych w sprzęt TIK niezbędny do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania. W ramach projektu odbywają się również wyjazdy dla uczniów do Miejsc Edukacji Bezpośredniej.

Całkowity koszt projektu wynosi 594.481,25 zł. Wkład własny projektu (5%) stanowią koszty użytkowania sal własnych w szkołach na potrzeby realizacji projektu (wkład niepieniężny). W ramach projektu wsparciem objęci są uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie, Publicznej Szkole Podstawowej w  Starych Budkowicach oraz w Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu.

Bildschirmfoto 2021-02-28 um 00.07.59.png

 

DSC_0059.jpeg DSC_0116.jpeg DSC_0123.jpeg DSC05247.jpeg Z4.jpeg
<./div>